Verhalenvangers Nederland van Morgen

Donk - Verhalenvangers Nederland van Morgen

Verhalenvangers Nederland van Morgen

Vijf nieuwsgierige professionals op zoek naar signalen van en blokkades voor het toekomstige Nederland

Ik maakte van 2017-2019 deel uit van een landelijk netwerk verhalenvangers, geïnitieerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vertrekpunt zijn de onvermijdelijke transities zoals geformuleerd in het Manifest2040, de Nationale Omgevings Visie en door het landmakersnetwerk ‘WijmakenNederland’.

Verhalen vangen

De verhalenvangers speuren naar eerste kiemen van nieuwe praktijken en de mensen daarachter. Groepen bewoners en ondernemers, die nu bezig zijn met de vormgeving van het Nederland van 2040. In noord, oost, zuid, zuid-west en noord-west. Bij het dansen tussen lokaal, regionaal en (inter)nationaal schaalniveau maken we contact met mensen in de praktijk en in het beleid.

We noteren de verhalen van deze pioniers, hun successen en tegenslagen. Ook trekken we conclusies uit de verhalen, over de kracht van de energieke samenleving, de aanpak van de maatschappelijke opgaven, de rol van de overheden en de werking van regels en instrumenten. De verhalen en de conclusies brengen we naar beleidsmakers bij het rijk en de provincies, naar politici, naar sleutelpersonen buiten de overheid en naar de media. Een voorbeeld? Lees dit verhaal over de Dommelvallei in Brabant.

Verbondenheid

Zo versterken we de onderstroom op weg naar een verbonden land. Een land, waar de ruimtelijke samenhang in gebieden centraal staat in plaats van sectorale belangen. Een land waar de afstand tussen mensen wordt overbrugd door verbondenheid op waarden.

interesse gewekt?