Samenwerken aan erfgoed in Den Atteljee

Donk - Samenwerken aan erfgoed in Den Atteljee

Samenwerken aan erfgoed in Den Atteljee

Samenwerkingsovereenkomst herbestemming Den Atteljee tussen provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant gaan samen de opties voor herbestemming en herinrichting van de Spoorzone (voorheen Den Atteljee) verkennen en uitwerken. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 10 jaar. Ik schreef de onderliggende notitie voor deze overeenkomst.

Eind vorig jaar heeft de provincie al besloten om voor 3,5 miljoen euro subsidies te verstrekken voor de restauratie en herbestemming van de NS Werkplaats. Bij deze samenwerking gaat het er om dit onderdeel in een breder verband te bekijken: de herontwikkeling van de totale Spoorzone. De insteek is behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Maar er wordt ook gekeken naar de ruimtelijke opgave, waarbij verbindingen mogelijk zijn met onder meer economie, mobiliteit, cultuur en sport. Denk aan het creëren van een mediacluster in de NS-Werkplaats. Maar ook de vestiging van provinciale uitvoeringsorganisaties als BKKC, Kunstbalie en Brabant C.

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Er zijn heel veel redenen waarom de provincie hier heel graag samenwerkt met de gemeente Tilburg. Allereerst de waarde van het erfgoed in dit gebied. De ruggengraat van ons nieuwe erfgoedbeleid zijn ‘de verhalen van Brabant’, waarmee we de geschiedenis van onze provincie vertellen en een nieuwe toekomst van herbestemming en hergebruik inloodsen. Dit gebied heeft een bijzondere geschiedenis, en we vinden het mooi dat we samen met de gemeente Tilburg nu weer een stukje van het verhaal van Brabant schrijven.”

interesse gewekt?