Presentieproject woningcorporatie Mitros

Donk - Presentie project woningcorporatie Mitros

Presentieproject woningcorporatie Mitros

Luisterend leren van een Utrechtse wijk in verandering

Woningcorporatie Mitros (Utrecht) weet uit ervaring dat er bij het verbouwen van een wijk veel vragen om hulp en ondersteuning naar boven komen. Het blijkt altijd weer ingewikkeld om de goede balans te vinden tussen aandacht voor bewoners en aandacht voor het vastgoed. In 2010 startte Mitros daarom een uniek experiment.

In een achterstandswijk werd een zogenaamde presentiebeoefenaar aangesteld. Zij ging buurtbewoners ondersteunen gedurende een periode van sloop, renovatie en nieuwbouw. Vanuit de corporatie was ik aanspreekpunt, projectleider van het begeleidend onderzoek en organisator van de bijbehorende interne leergroep.

Mitros was de eerste woningcorporatie die deze aanpak durfde toe te passen

Deze presentieaanpak is in de jaren ’90 ontstaan door goed te kijken naar de – succesvolle – werkwijze van buurtpastores. In de kern gaat het bij deze aanpak om ‘een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn’. Mitros was de eerste woningcorporatie die deze aanpak durfde toe te passen.

Via de pilot wilde Mitros deze ondersteuning realiseren en aan de vragen en behoeften van mensen tegemoet komen. Tegelijk hoopte Mitros van de presentiepilot te leren hoe zij bewoners van krachtwijken ook in de toekomst kan bereiken, ondersteunen en waar mogelijk maatwerk kan bieden. De presentiebeoefenaar bleek zeer goed in staat contact te maken met de buurtbewoners en aan te sluiten bij deze voor buitenstaanders en hulpverleners vaak lastig grijpbare groep. Ook wist zij de nieuwe en bestaande hulptroepen in en om de wijk op hetzelfde spoor te krijgen. Mitros kwam veel meer te weten over de bewoners en de problemen waar zij mee worstelen, en heeft haar aanpak aangepast.

Verbeteringen voor de bewoners door reflectie op eigen handelen

De verhalen en de ervaringen van de presentiemedewerker functioneerde voor de medewerkers in de wijk als een spiegel voor het eigen optreden. De kracht van het project lag in het zichtbaar maken hoe reflectie op je eigen handelen en het praten hierover verbeteringen voor de bewoners tot stand kunnen brengen.

Een compleet verslag van deze aanpak en het onderzoek naar hoe presentie bij woningcorporaties kan worden ingezet is beschreven in het rapport Dichter Bij Huis.

interesse gewekt?