Verhalenbundel ‘Met de natuur mee’

boomklimfoto - zw website

N

Samen met Annemarie de Graaf en Stephanie Bakker schreef ik negen verhalen over boom en bos.
We deden dit in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De bundel beoogt een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de Bossenstrategie.

In dit boek vertellen negen ondernemende mensen uit zeer diverse hoek boeiend over boom en bos. Hun verhalen zijn die vergezichten naar iets groters. Ingenieuze en te verbeteren relaties met natuur-, landbouw-, bodem-, water-, voedselsystemen, de kracht van verbeelding of sociale cohesie en een inclusieve samenleving. Deze strijdbare pioniers willen golven maken om de samenleving te wijzen op het grote belang van bossen.

Veel verhalen in deze bundel raken aan grensvlakken waar die strijd wordt gestreden. Ze wijzen op politieke en financieel-economische thema’s die verder reiken dan bos of boom. Het oplossen daarvan vraagt om lef, leiderschap en de blik op de lange termijn.

interesse gewekt?