Burgerinitiatief Stadstuin Theresia

Donk - Stadstuin Theresia - oude voordeur basisschool De Stappen

Burgerinitiatief Stadstuin Theresia

Hoe organiseren we de zorg in de buurt? Een notitie met oog voor de leefwereld en financiële onderbouwing versnelde het proces

Theresia is een gemêleerde wijk in het centrum van Tilburg (Oud-Noord). Er wonen mensen van diverse leeftijden en met diverse leefstijlen in goede harmonie bij elkaar. Winkel-, welzijns- en zorgvoorzieningen zijn om de hoek.

De komende jaren zal er veel gaan veranderen. Zo staan er grote wijzigingen in zorg en welzijn op stapel, en is er minder publiek geld beschikbaar voor basale voorzieningen. Er zal meer beroep worden gedaan op eigen kracht en eigen initiatief van buurt en bewoners. Met het project ‘Zorg in de buurt’ wil men nu de ‘samenredzaamheid’ in de wijk versterken. Ik schreef de beleidsnotitie waarmee de buurt het gesprek in het stadshuis is aangegaan.

Initiatief nemen, voor buurt en buren zorgen is in deze wijk gelukkig geen onbekend fenomeen. Er zijn stevige netwerken van buren, vrijwilligers en professionals op diverse terreinen. En bijzonder is dat deze diverse netwerken – door de kleine schaal – als vanzelf verknoopt zijn: men weet elkaar te vinden én te helpen. Zo is recent in een deel van de voormalige basisschool de Stappen op eigen kracht een (klein) buurthuis met stadstuin gerealiseerd. De buurt heeft zich verenigd in de Stichting Stadstuin Theresia (SST) en wil zo de sociale cohesie verder versterken en een stevig - en bij buurtbehoeftes passend - vangnet realiseren.
En let wel: het begrip ‘zorg’ is met opzet zeer breed gedefinieerd. Van cultuur tot duurzaamheid, van dagbesteding tot kookclub, van groeneducatie tot ontmoeting. Juist het op buurtniveau actief en slim combineren van al deze wensen kan tot ontroerende, verrassende en zeker ook efficiënte oplossingen leiden.

De nabijheid vergroot volgens de initiatiefnemers de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van buurtgenoten, vrijwilligers en mantelzorgers. Dichtbij, creatief en zorgzaam zijn sleutelbegrippen. Professionele zorg- en welzijnsinstellingen zullen fungeren als sluitstuk van die eigen kracht. Zo weeft de buurt een stevig vangnet dat helpt om zo lang als mogelijk te blijven wonen waar je thuis bent. Men zoekt nog naar een goede vorm, maar een buurtonderneming of -coöperatie lijkt het bijpassend organisatorische antwoord op deze nieuwe tijden.

interesse gewekt?