hoe help ik?

advies

Ik schrijf compacte beleidsadviezen met een duidelijke logica, een hoog gehalte leefwereld en ingebouwd draagvlak.

Hoe zou dat kunnen werken?

  • Een gemeentelijk beleidsadviseur wil met de stad in gesprek over de toekomst van mobiliteit. Ik breng advies uit hoe een diverse groep burgers via verhalen betrokken kan worden bij dit thema.
  • Een pandeigenaar wil fondsen werven voor herontwikkeling van erfgoed. Subsidiegevers blijken gevoelig voor storytelling als onderbouwing van de aanvraag. Ik adviseer welke verhalen bijdragen aan een succesvolle inzending.
Donk - onderzoek en advies - storytelling
Donk - projecten - storytelling

project

Ik ben inzetbaar als verbindend projectleider.

Hoe zou dat kunnen werken?

  • Een projectontwikkelaar wil een oud klooster ontwikkelen tot nieuwe dorpskern. Het moet een ‘kloostercommunity 2.0’ worden. Een veelvoud aan partijen raakt in de planfase vooral verwikkeld in de altijd woelige perikelen van een ontwerpproces. Ik bedenk en begeleid een project om via lokale verhalen invulling te geven aan de nieuwe community en organiseer zo draagvlak.
  • Voor een coalitie van lokale partijen verzamel ik bestaande kennis en verhalen over een gebied in opkomst, ik programmeer en oogst nieuwe verhalen. Bewoners en gebruikers voelen zich zodoende sterker verbonden, er ontstaat politiek draagvlak voor een koerswijziging waarbij erfgoed een grotere rol gaat spelen.

proces

Ik laat u en uw partners al doende de kracht van verhalen ervaren.

Hoe zou dat kunnen werken?

  • De manager Wonen van een woningcorporatie wil de impact van een voorgenomen herstructurering polsen. Ik organiseer workshops ‘Wijkschrijven’ waar bewoners en professionals elkaar op een bijzondere manier ontmoeten. De tot nu toe verborgen verhalen en onvermoede talenten verbeteren het proces aanzienlijk.
  • Een provincie wil een eerder verworven religieus opleidingscentrum in de markt zetten. Aan de nonnen is beloofd de ziel van het complex mee laten wegen bij de keuze voor een nieuwe bestemming. Ik verken met een mix van betrokkenen de precieze betekenis van die ziel. Een vastgoedontwikkelaar uit onverwachte hoek voelt zich geïnspireerd.
Donk - workshop storytelling

variatie

Er is natuurlijk altijd een andere aanpak mogelijk: úw variatie op mijn thema. Graag bedenk ik samen met u de best passende oplossing. Ook kan ik een prima ploeg samenstellen uit mijn breed geschakeerd netwerk.

interesse gewekt?